Hakkımızda

Organize Kalibrasyon 2013 yılında Test ve Ölçü Aletleri için kalibrasyon hizmeti vermek ve Kaliteli, Güvenilir ölçümler yapmak için kurulmuştur.

Kalibrasyon hizmet sektöründe her zaman “Güvenilir” ve “Örnek” laboratuvar olma Yolunda kendini sürekli geliştirerek siz değerli müşterilerine hizmet vermeyi ilke edinen laboratuvarımızda aynı etiği özümsemiş yönetici ve personel ile çalışılmaktadır.

Kalibrasyonlar eğitimli personel tarafından, standartlara uygun çevre şartlarında ve dünyaca kalitesi ve güvenirliği ve izlenebilirliği kanıtlanmış referans cihazlar ile gerçekleştirilmektedir.

Organize Kalibrasyon, Metroloji ve Kalibrasyon hizmetleri ile ilgili olarak müşteri taleplerini, dürüstlük, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerinden taviz vermeden, tüm iyileştirme önerilerine daima açık olarak, referans standartların uluslararası sisteme izlenebilirliğini temin ederek, laboratuvarlar arası karşılaştırmalar yoluyla güvenirliğini sürekli kılacak şekilde, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini en küçük seviyede gerçekleştirmek, TS EN ISO/IEC 17025:2010 standardının gereklerine uygun şekilde yerine getirmek, bu kapsamdaki dokümante edilmiş prosedürleri anlamış ve uygulayabilen, yüksek derecede güvenilir kalibrasyon hizmeti sunmak için, iyi mesleki tecrübe kriterlerinde, nitelikli, güvenilir, dürüst, tarafsız ve en iyiyi yakalama kaygısını hiç unutmayan nitelikli personelle gerçekleştirmek, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, bu ilkelere sadık kalarak, toplumsal gelişmişliğe katkı sağlayan bir güven müessesesi olarak hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

Vizyonumuz

Daha iyi ölçümler yapabilmek için mükemmeli aramak..
Ulusal arenada öncü konumda olabilmek…

Misyonumuz

Yüksek standartlı, kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak,

Müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duymak,

İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmek,

Müşterilerimizin üretim kalitelerini en üst düzeyde tutmasını sağlamak…

Kalibrasyon Hizmeti Genel Şartları

Aşağıdaki şartlar OKM nin Kalibrasyon Hizmeti ile ilgili Sözleşme Şartlarıdır. OKM ‘den kalibrasyon hizmeti talep eden özel ve tüzel kişiler (müşteriler) aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır ve şartların sağlanması ile yükümlüdürler.

Yapılacak İşin Kapsamı

1. OKM ‘nin vereceği hizmet, imkanları dahilinde, müşteriye ait cihazların görsel kontrolü, temizlik, malzemelere nezaret ve kalibrasyonlarının yapılmasından ibarettir.
2. MÜŞTERİ, cihaza ayar yapılması istiyorsa, bunu açık ve yazılı olarak OKM’ ye bildirmelidir. Müşteri tarafından açıkça talep olunmadığı sürece ayar işlemi standart hizmet kapsamına dahil değildir.
3. MÜŞTERİ Kalibrasyon hizmet talebini yazılı olarak yapılmalıdır. Müşterinin sözlü talebi teklif formu ile yazılı hale getirilir.
4. Kalibrasyon işinin başlayabilmesi için, müşterinin teklifi onaylayarak OKM’ ye faks veya mail yolu ile iletmesi gerekir.
5. Talep, teklif ve sipariş arasındaki herhangi bir farklılık, işe başlamadan önce giderilir. Değişiklik talepleri işe başlamadan önce yapılmalıdır.
6. Sipariş onayından sonra herhangi bir değişiklik için her iki tarafın karşılıklı mutabakata varması ve teklifin revize edilerek tekrar müşteri tarafından onaylanması gerekir.
7. Kalibrasyon hizmeti genel şartları dışındaki şartlar ve müşterinin özel isteği ve OKM ‘nin yazılı teyidi ile geçerlidir.
8. Teklif alınmadan OKM ‘ye doğrudan malzeme gönderilmesi halinde MÜŞTERİ tarafından ?Kalibrasyon Hizmeti Genel Şartları ve OKM Fiyat Listesi biliniyor ve kabul edilmiş sayılır.
9. Kalibrasyon ücreti, kalibre edilen cihaza ait hiçbir ayara (donanım veya yazılım olarak) müdahale etmeksizin cihazın gösterge değerleri ile referans değerlerin karşılaştırılması işlemine ait bir ücrettir. İlave hizmetler ayrıca ücret talep edilir.
10. OKM’ ye gönderilen malzemelerin temizlik ve bakımları MÜŞTERİ tarafından yapılarak gönderilir. Bu şarta uymayan cihazlar OKM tarafından temizlenir ve temizleme bedeli faturaya ilave edilir.
11. Özel durumlar dışında, kalibrasyonu yapılacak malzemelerin OKM’ ye elden veya kargo ile teslimi MÜŞTERİ’ ye aittir. Malzemelerin kargo masrafı MÜŞTERI’ ye aittir.
12. Kalibrasyon gönderilen cihazlar emniyetli bir şekilde paketlenmelidir. İş bitiminde, cihazlar geldiği paketle geri gönderilir. Paketleme ve taşımadan doğacak hasarlardan OKM hiçbir sorumluluk kabul etmez.
13. Yerinde yapılacak kalibrasyonlar için ulaşım ve gerektiğinde yemek,konaklama bedeli müşteriye aittir.
14. Yerinde yapılacak kalibrasyonlar için kalibrasyon tarihi hususunda en az 15 gün öncesinden müşteri ile kesin ve yazılı mutabakat sağlanmadan kalibrasyon işi başlatılamaz.
15. Yerinde yapılan kalibrasyon sonucunda herhangi bir uygunsuzluk nedeniyle sertifika verilmeyen cihazlar ile sözleşmede kalibrasyonu yapılması kararlaştırılmış olduğu halde müşterinin kalibrasyondan tek taraflı vazgeçmesi halinde kalibrasyon bedelinin yarısı alınır.
16. Kalibrasyon sonrası tahakkuk edecek fatura bedeli ve ön yazı müşteriye gönderilir, müşteri fatura bedelini ön yazıda belirtilen hesaba havale edip dekontun kopyasını OKM ‘ye gönderdikten sonra sertifikalar ve etiketler ilgili adrese gönderilir.
17. OKM’ ye banka aracılığı ile yapılacak ödemeler OKM’ nin İş Bankası, İzmir 1.Sanayi Sitesi(3438) şubesi, 94874 nolu hesabı’ na yapılır.

Kalibrasyon Metotları

18. Müşteri, kullanılacak kalibrasyon metodunu belirtmemiş ise kalibrasyonlarda, müşteri ihtiyacını karşılayabilen ve uluslar arası, bölgesel, ulusal veya güvenilir teknik bir kuruluş tarafından veya ilgili bilimsel yayınlarda veya dergilerde yayınlanmış olan veya cihazı imal eden firma tarafından belirtilmiş olan uygun metotlar kullanılır.
19. Kullanılacak metotlar www.kalibrasyonburada.com adresindeki Belgelerimiz butonu altında bulunan güncel kapsamımızdan kontrol edilmeli veya OKM müşteri temsilcisinden kapsamın iletilmesi istenmelidir.
20. OKM Akreditasyon kapsamı için OKM sayfası ziyaret edilmeli veya müşteri temsilcisinden akreditasyon kapsamının iletilmesi istenilmelidir.
21. Müşteri tarafından aksi belirtilmediği ve talep OKM’ye yazılı olarak iletilmediği sürece kalibrasyon ölçüm noktaları referans standartlarda belirtilen noktalarda ve sayıda gerçekleştirilir. Kalibrasyon işinin tamamlanmasından sonra müşterinin özel talep de bulunması halinde yeni kalibrasyon işi olarak kabul edilir.

Sorumluluklar

22. MÜŞTERİ, kalibre ettirmek istediği cihazın kesin tanımı, imalatçısı, modeli, hassasiyeti, ölçüm kapasitesi, kalibrasyon istenilen ölçüm bölgesi hakkında detaylı vermediği takdirde, müşteriye verilecek olan teklif standart hizmet şartlarını içerecektir.
23. OKM, yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunamaz. İşin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak çalışmayı kesin olarak taahhüt eder. Aksi durumda, müşterisinin uğrayacağı zararları tazmin ile mükelleftir.
24. OKM kalibrasyonları eğitilmiş ve tecrübeli personel ile gerçekleştirmekten sorumludur. Eğitimsiz ve tecrübesiz personelin hatasından kaynaklanan hasar ve ziyadan OKM Sorumludur.
25. OKM ‘nin teslim süresi, malzeme ve gerekli evrakların OKM ‘ye teslimi ile başlar ve malzemelerin MÜŞTERİ’ ye, temsilcine veya MÜŞTERİ’ nin belirlediği kargo şirketine teslimi ile son bulur.
26. Mobil hizmetlerde Kalibrasyon sırasında ve müşteri cihazlarının OKM deposuna kabul edilmesinden itibaren kalibrasyonunun yapılarak müşteriye elden veya kargoya teslim edilinceye değin geçen süre zarfında OKM ‘ den kaynaklanan her türlü maddi hasardan OKM sorumlu olup müşterinin mağduriyeti OKM tarafından giderilir.
27. Cihazların kargo ücretleri sözleşme gereği OKM tarafından ödenmesi taahhüt edilmiş dahi olsa, cihazların nakliye esnasında hasar, arıza ve ölçüm değişikliklerinden OKM sorumlu tutulamaz.
28. Ölçüm, kontrol ve kalibrasyonlar ile ilgili bilgiler yayınlanamaz ve sadece ön görülen maksatlar için kullanılır. Sertifikaların çoğaltılması da ancak OKM ‘nin yazılı izni ile gerçekleştirilebilir.
29. MÜŞTERİ kalibrasyon sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek yanlış bilgi veremez.
30. MÜŞTERİ, Kalibrasyonu talep edilen cihazın, kullanım kılavuzu, varsa servis manueli gerekiyorsa özel ikaz bilgileri mutlaka beraberinde gönderilmeli ve hazır halde (yerinde kalibrasyon için) bulundurulmalıdır.
31. Kalibrasyon için gönderilen cihaz ve/veya standardların bazı fonksiyonlarını yerine getirmemesi veya arızalı olması durumunda, müşteri onayına bağlı olarak; ya çalışan fonksiyonların kalibrasyonu yapılır veya hiç bir işlem yapılmaksızın iade edilir.
32. Yerinde yapılan kalibrasyonlarda, cihazların çalışır vaziyette hazırlanmasından ve kalibrasyon için hazır hale getirilmesinden müşteri sorumludur. Aksi takdirde, kalibrasyon işinin gecikmesi sebebiyle doğabilecek konaklama, tekrar ziyaret gibi durumlardan doğan ilave maliyetlerden müşteri sorumlu olacaktır. Müşteri bu sorumluğunu yerine getirmediği sürece OKM kalibrasyon işini tamamlamaktan sorumlu tutulamaz.
33. Müşterinin mobil (yerine gidilerek) Kalibrasyon hizmeti talep etmesi halinde, talep eden tarafından Kalibrasyon sırasında bir operatörün bulundurulması gereklidir. Cihazın çalışır hale getirilmesinden operatör sorumlu olacaktır. Aksi halde Kalibrasyon sırasında olabilecek herhangi bir hasardan OKM’ ye sorumluluk yüklenmez. Operatör tarafından hatalı kullanımdan ya da cihazın hatası nedeniyle OKM’ nin cihazlarında olabilecek hasar talep eden kuruluş tarafından karşılanmak zorundadır.
34. Yerinde yapılan kalibrasyonlarda,OKM personelinin hatası ile cihazda oluşabilecek bir hasar ve arızadan OKM ancak kalibrasyonu yapan personel ile kalibrasyona nezaret eden personelin birlikte imzasını içeren tutanak tanzimi edilmiş olması halinde sorumlu olacaktır.
35. Mobil Kalibrasyon hizmeti kapsamında talep yapılmasına rağmen, ilgili adrese gidildiğinde, müşteriden kaynaklanan herhangi bir sebeple hizmet gerçekleşemezse müşteri ulaşım, konaklama giderleri ve bu cihazlar için verilen teklifteki bedelin yarısını karşılamak zorundadır.
36. Kalibrasyon sonuçları, MÜŞTERİ’ ye mühür ve imza taşıyan KALİBRASYON SERTİFİKASI ile bildirilir. Özel bir durum olmadığı sürece, telefon veya sözlü iletişim yolları ile sonuçlar hakkında MÜŞTERİ ye bilgi verilemez. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.
37. OKM’nin çalışma kapsamı dışında veya akreditasyon kapsamı dışında kalan işler için taşeron firma ile çalışması teklif olunmuş ve müşteri tarafından onaylanmış olması durumunda OKM sadece işin organizasyonundan sorumludur.
38. Müşteri ile OKM arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda, karşılıklı görüşme yolu ile anlaşma yolu denenir. Anlaşmazlık giderilemezse tercihen Türk Akreditasyon Kurumu’nun hakemliğine müracaat edilerek anlaşma yolu denenir. Müşterinin tatmin olmadığı durumlarda Mahkeme yolu açıktır. Bu durumda hizmetin verildiği Kayseri mahkemeleri yetki merciidir.

Price Based Country test mode enabled for testing Türkiye. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari